Wadliwość towaru

Jeśli jesteś sprzedawcą, masz obowiązek poinformować swojego klienta o tym jakie są wady towaru. Jeśli napisałeś w swojej ofercie na przykład przy sprzedaży internetowej, że twój towar posiada określone cechy, a po otworzeniu przesyłki okazuje się, że tych cech towar nie posiada, może okazać się, że klient pozwie cie do sadu, a co najmniej będzie chciał zgłosić towar do reklamacji i ma on do tego pełne prawo. Podobnie jak ma on prawo do domagania się pokrycia przez ciebie jako sprzedawcę wszelkich kosztów poniesionych z tytułu procesu reklamacyjnego. Dzieje się tak nawet wtedy, kiedy upływają terminy przewidziane na możliwość zgłoszenia reklamacji. Służą tutaj przepisy dotyczące rękojmi. Ma to na celu ochronienie wyłącznie kupującego i ma to na celu podniesienie jakości transakcji, w których obraca się towarami. Dlatego każdy sprzedający podlega surowym przepisom rękojmi i dotkliwym konsekwencjom finansowym jeśli sprzedający zataja wady produktu lub sprzedaje coś, co jest niezgodne z ofertą.

Comments are closed.