Godziny nadliczbowe w pracy

Pracownik nie może odmówić swojemu pracodawcy pracy w godzinach nadliczbowych, bo byłoby to naruszenie obowiązków pracowniczych. Dzieje się tak nawet wtedy, kiedy pracownik w efekcie nie będzie miał zapewnionego zdrowego ustawowego czasu odpoczynku przypadającego na jeden tydzień życia. Dzieje się tak dlatego, że praca w godzinach nadliczbowych to praca, która jest obowiązkiem każdego pracownika. Jednak pracownik ma także prawo do odpoczynku i owo prawo jest zapisane w kodeksie pracy. Przepisy określają jaki jest czas na pracę, jaki jest czas na odpoczynek. Pracodawca ma prawo zmusić pracownika do pracy w godzinach nadliczbowych jeśli praca ma charakter akcji ratowniczej i dotyczy to wszelkiego rodzaju służb ratujących życie. Pielęgniarki, lekarze, strażacy i policjanci mają obowiązek siedzieć w pracy jeśli ich obecność i działania w pracy mają na celu ochronę i ratowanie życia ludzi. Pracownik ma obowiązek siedzieć w pracy w godzinach nadliczbowych jeśli pracodawca miał szczególne potrzeby.

Comments are closed.