Zapisy w księdze przychodów i rozchodów

Każdy zapis w księdze przychodów i rozchodów musi opierać się o jakiś dokument księgowy rachunek. Dokumentem tym najlepiej jest, aby była faktura. Nawet jeśli chodzi o bilety. Może to być również jakikolwiek rachunek lub dowód wewnętrzny. Dokumenty takie nazywamy dowodami księgowymi. dokument księgowy rachunek musi zostać wystawiony jeśli wydatek został faktycznie poniesiony, a nie tylko jeśli mamy dowód, że ktoś poniósł taki wydatek. Dlatego odpadają wszelkiego rodzaju bilety, które wzięliśmy od kogoś i na ich podstawie zaliczamy sobie niebotyczne koszty prowadzenia działalności. Nigdy nie można przesadzać z wykazywaniem maksymalnych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, bo to wraca uwagę urzędu skarbowego. Dowody wewnętrzne mogą być wystawiane na rachunki za prąd, na rachunki za telefon, na rachunki za centralne ogrzewanie miejsca pracy albo domu, jeśli prowadzimy działalność w domu. Musimy także podać ile płacimy za czynsz. Jeśli podróżujemy, możemy wystawić sobie dowód wewnętrzny na rachunek za nocleg.

Comments are closed.