Monthly Archives: Listopad 2017

Kontrola skarbowa bez zapowiedzi

Mimo że istnieją przepisy określające, że kontrola skarbowa nie może nadejść niezapowiedziana i że wysyła się pisemne zawiadomienie o zamiarze rozpoczęciu kontroli skarbowej, to istnieją pewne wyjątki. Wyjątki te dotyczą sytuacji, kiedy kontrola przychodzi dla nas niezapowiedzianie. Po pierwsze, urzędnicy skarbowi mogą rozpocząć kontrolę znienacka jeśli takie postępowanie z ich strony przyczyni się do lepszych efektów kontroli. Czyli jeśli istnieje podejrzenie, że podatnik będzie ukrywał rozmaite dowody swojej winy po otrzymaniu zawiadomienia. Czasami także kontrola ma charakter doraźny i dotyczy ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Bez sensu byłoby pisać list do podatnika, że za tydzień skontrolowany zostanie pod względem tego, czy nabija wszystkie transakcje na kasę fiskalną. Tutaj kontrolerzy działają najczęściej z ukrycia i są tak zwanymi ukrytymi kupującymi. Kara za niewydanie paragonu wynosi najczęściej kilkaset złotych. Nie można także liczyć na to, że nie będziemy mieli kontroli jeśli nie odbierzemy zawiadomienia o kontroli z poczty.

KPiR

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów to księga, która w swoim pełnym stanie jest bardzo szeroka, jednak nie wszystkie pola wypełnia się. Jeśli księga przychodów i rozchodów jest dla ciebie czarną magią, powinieneś udać się do biura rachunkowego, w którym każdy księgowy odpłatnie nauczy cie prowadzić swoje rachunki. podatkowa księga przychodów i rozchodów składa się z kilku kolumn, które dzielą się na poszczególne części. Pierwsza część to opisy zdarzeń gospodarczych. Każdy kolejny wpis w księdze przychodów i rozchodów powinien być numerowany i to właśnie od nadania kolejnego numeru porządkowego zaczynamy nasze wpisy. Miejsce na wpis numeru znajduje się w lewym górnym rogu kartki stanowiącej kartkę w naszej księdze przychodów i rozchodów. Liczba porządkowa służy temu, aby można było później łatwo znaleźć dokument, na podstawie którego dokonujemy wpisu, bo ów dokument oznaczamy tą właśnie liczbą porządkową z księgi przychodów i rozchodów. Dlatego każda faktura ma swój numer. Każdego miesiąca trzeba rozpoczynać odliczanie dokumentów od nowa aby był porządek.

Ulgi dla płatników podatku VAT

Nie każdy chce zostać płatnikiem podatku VAT jeśli tylko może tego uniknąć. Podatek VAT to podatek od usług i towarów i musimy go płacić jeśli dokonamy obrotów wyższych niż sto pięćdziesiąt tysięcy złotych rocznie. Jeśli chcemy zostać plątnikami VAT, musimy złożyć formularz vat-r w odpowiednim urzędzie i wpłacić około sto sześćdziesiąt złotych. Jeśli składamy formularz piętnastego maja, zostajemy płatnikami VAT od pierwszego czerwca, czyli od pierwszego dnia miesiąca następującego po nadaniu wniosku do urzędu skarbowego. Wplata w wysokości 160 zł jest tutaj jedynym naszym kosztem ponoszonym przy zakładaniu firmy. Nie ponosi tych kosztów ten, kto nie chce być na początku płatnikiem VAT. Należy jednak zastanowić się czy nam opłaca się nie bycie podatnikiem VAT. Na pewno opłaca się nieodprowadzanie tego podatku jeśli nie mamy zbyt wielu kosztów własnych na początku działalności. Jeśli wiec nie dostaliśmy dofinansowania i zaczynamy z niczym, nie decydujmy się na płacenie VAT-u.

Zniżki na ubezpieczenie OC

Płacąc wysokie ubezpieczenie oc kraków mateczny można zapytać agenta o możliwe zniżki. Należą się one w wielu przypadkach i znacznie obniżają wysokie kwoty. Łącznie można uzyskać nawet sześćdziesiąt procent rabatów. Ubezpieczenie OC może być obniżone za bezszkodową jazdę, w przypadku, jeśli właściciel posiada więcej niż jeden pojazd zarejestrowany na siebie. Wiek kierowcy także odgrywa rolę. W wieku od trzydziestu do pięćdziesięciu pięciu lat zniżka wynosi 5%. Jeśli w polisę wliczone jest ubezpieczenie majątku można uzyskać nawet, 20 więc sporo. Decydują się na zakup nowego pojazdu także można liczyć na mniejsze ubezpieczenie OC. Osoby, które dokonują jednorazowej wpłaty mają taniej o piętnaście procent, płacenie na raty nie jest korzystne zwłaszcza, jeśli chce się płacić jak najmniej. Emeryci bądź renciści także mogą liczyć na mniejsze składki ubezpieczeniowe, współmałżonek osoby posiadającej już polisę otrzyma dodatkowo 5% a nie każdy wie o tym. Najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalnych agentów ubezpieczeniowych, którzy wyliczą ubezpieczenie oc kraków mateczny na korzyść zainteresowanego a nie na swoją.

Wady fizyczne towaru

Jeśli zakupiłeś na aukcji internetowej coś, co zostało dostarczone ci w innej formie i w innym stanie niż było to napisane w ofercie, masz prawo zwrócić się do sprzedającego o zwrot towaru i dotyczy to każdego terminu, nawet jeśli minie ustawowe dziesięć dni na zgłoszenie reklamacji. towar z ekspozycji sklepowej dostarczony ma wadę, jeśli owa cecha zmniejsza jego wartość albo użyteczność na nasze potrzeby. Jeśli kupiliśmy bluzkę i ona nie nadaje się do noszenia, bo ma jakieś plamy, których nie da się sprać, wtedy na pewno mamy możliwość zgłoszenia się do sprzedawcy, który powinien nam zwrócić pieniądze za towar i za wysyłki w jedną i w drugą stronę. Jeśli towar nie ma właściwości, o których pisaliśmy na aukcji również mamy możliwość ubiegania się o swoje prawa. Poza tym jeśli zostaliśmy obdarzeni towarem, który należy do osoby trzeciej, to tym bardziej my nie ponosimy za to konsekwencji, a konsekwencje ponosi sprzedawca. Sprzedawca odpowiada za wady towaru, o których nawet nie wiedział, bo wszelkie obowiązki spoczywają właśnie na wydawcy towaru, nawet jeśli towar z ekspozycji sklepowej pochodzi z jeszcze innego źródła.